Voorzitster Marion van Hees luidt de noodklok

In het novemberblad NIEUWS & Info van de KBO-PCOB afdeling Amersfoort- Nijkerk stond een nood oproep van de huidige voorzitster Marion van Hees. Zij schreef o.a. …Niet alleen is er landelijk van alles aan de hand, maar onze afdeling in Amersfoort/Nijkerk hangt aan een zijden draadje. Al meer dan een jaar hebben we geen secretaris. Dat is een groot gemis wat veel extra werk meebrengt.…Tijdens de laatste ledenvergadering heb ik aangekondigd dat ik geen nieuwe termijn als voorzitter wil vervullen. Volgend jaar ben ik 82, ik stop echt als voorzitter, het wordt tijd voor een jonger en energieker mens. Thuis in Hoogland gingen we met haar in gesprek over het luiden van de noodklok en waarom dat is.

De KBO-PCOB cirkel kwam bij elkaar
Op de vraag wie Marion is moest zij eerst even lachen en al gauw vertelt zij: “Ik ben een vrouw die al 16 jaar hier in Amersfoort woont en ook gestudeerd heeft aan de opleiding Middeloo. Dit was in 1960. Hierna ben ik getrouwd en heb kinderen gekregen. Hierna ben ik toen gaan ‘zwerven’ naar diverse woonplaatsen van ons land. Zelfs in België heb ik gewoond en ben toen na mijn pensionering weer thuis gekomen hier in Hoogland.” Dat zij in Hoogland kwam wonen was gewoon toeval, omdat haar dochter en oudste zoon in Amersfoort woonden. Het toeval is ook dat haar oudste zoon bij haar om de hoek woont en de ‘KBO-PCOB cirkel’ kwam toen weer bij elkaar.

“Een grote kennissenkring”
Hierna gingen we in gesprek over naar haar passie. Marion is op dit moment 4 jaar voorzitster van de KBO. Deze letters staan voor: Katholieke Bond van Ouderen en zij hebben nu ruim 800 leden. De KBO is met dit ledenaantal  groter dan menig politieke partij in Amersfoort.  Op dit moment vindt zij deze periode lang genoeg. “Het zou beter zijn als ik door blijf gaan, maar mijn leeftijd van 82 jaar noopt mij dat ik door mindere energie te hebben ermee moet gaan stoppen. Ik vind dat een afdeling zoals de onze een energieke voorzitster nodig heeft.” aldus Marion. Op de vraag wat het haar allemaal heeft gebracht, geeft zij de volgende reactie: “Een grote kennissenkring” Maar er is meer wat het haar heeft gebracht. Zij noemt dan rijk worden aan kennis er ervaring en dat heeft zij ook in haar huidige leven op gedaan. Echter voorzitster worden van het KBO is ontstaan, doordat zij zo’n 4 jaar geleden hiervoor gevraagd werd en er was op dat moment niemand anders. “Op dat moment voelde ik mij verantwoordelijk voor een club waar ik van hou. Op dat moment heb ik toen ja gezegd en daarbij toen al aangegeven dat ik te oud ben!”

De mooiste bestuursmomenten van Marion
Langzaam naderen we het eind van dit interview en we vragen haar wat haar mooiste bestuursmomenten zijn geweest. Zij geeft daarop de volgende reactie: “Oei! Een van de mooiste momenten dat ik samen met mijn mede bestuursleden een dag heb georganiseerd over wonen en zorg. Hieruit kwam een vervolg, dat er een overleg is ontstaan met onze gemeente. Dit overleg heet: de klankbordgroep. Ambtenaren die in hun portefeuille wonen en zorg hebben, gaan nieuwe plannen eerst met ons bespreken. Het uiteindelijke doel is dan dat zij hun plannen toetsen aan de werkelijkheid. Dus van betrokkenen horen wat wij er van vinden. Weet je allerlei plannen worden bedacht door jonge mensen en zij weten niet wat onze situatie is. Dit is een heel mooi moment voor mij als er met elkaar gesproken wordt met elkaar en dit is ook de functie van de KBO!”  De KBO is er niet alleen voor de gezelligheid en ontmoeting, maar ook uitdragen wat er noodzakelijk is”

“De noodklok moet wel degelijk geluid worden”
Naast de functie van voorzitter zijn van het KBO, had zij ook nog andere maatjes, zoals de Hooglandse Maatjes en het ANWB automaatje. “Door maatje te zijn ben ik een mens die betrokken is bij andere mensen. Ik hou van mensen. “ Hierna luidt zij letterlijk de noodklok voor een nieuwe voorzitter, want de KBO vereniging kan niet blijven bestaan zonder een bestuur. Het belang daarvan vertelt zij in de gemaakte reportage en zij laat ook zien dat het vuur brandend moet blijven met een nieuwe voorzitter.

De reportage noodklok luiden voor een nieuwe voorzitter KBO-PCOB

Hey hallo daar 👋
Leuk dat je het Hooglandse nieuws volgt.

Meld je gratis aan om elke maand de Hoogland Online maandupdate te ontvangen.

We spammen niet en in iedere update zit ook een link om af te melden. We geven je mailadres aan niemand door.

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *