Het vieren van Sacramentsdag in de Sint Martinuskerk

Sacramentsdag is een hoogfeest dag binnen de katholiek kerk. Het is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren.

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.
Dit jaar wordt Sacramentsdag gevierd op zondag 19 juni 2022 in de Sint Martinus kerk te Hoogland. Na de heilige mis wordt de heilige Hostie in de monstrans geplaatst en is er een processie door de pastorie tuin. Tezamen met het St. Martinus koor, de muziekvereniging Sint Caecilia, Jeugdkoor Sint Martinus, bruidjes en jonkers volgen de gelovigen de stoet naar rust altaar, alwaar het allerheiligst aanbeden wordt.

Alle gelovigen van de Parochie onze lieve vrouw van Amersfoort zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De eucharistieviering vangt aan om 9:00 uur met daarna de processie. De voorgangers zijn pastor Mauricio Meneses en diaken Antoon van Gaans

Hey hallo daar 👋
Leuk dat je het Hooglandse nieuws volgt.

Meld je gratis aan om elke maand de Hoogland Online maandupdate te ontvangen.

We spammen niet en in iedere update zit ook een link om af te melden. We geven je mailadres aan niemand door.

Delen via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *